Projecten 
 
  
 
Projecten
 

WEMAL stelt zich tot doel om artesteksten toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Lopende projecten:

  • Handschrift Hattem C 5 (Voerman Museum Hattem): digitale editie van de zeer gevarieerde artesteksten in dit bijna 600 bladzijden tellende handschrift

  • Platenboek: aandacht voor het beeldmateriaal in arteshandschriften

Afgeronde projecten:


Het belang van artesonderzoek

Het heeft lang geduurd voordat de middeleeuwse artesliteratuur de aandacht kreeg die zij verdiende. Dat is jammer omdat artesliteratuur bij uitstek informatie geeft over het dagelijks leven van de middeleeuwers.

Artesteksten zijn teksten die wij tegenwoordig wetenschaps- of vakliteratuur zouden noemen. Ze handelen over uiteenlopende zaken als grammatica, astronomie, biologie, architectuur, geneeskunde, zeevaart, landbouw, aardrijkskunde, alchemie, magie en een groot aantal andere onderwerpen.

Toen in 1989 het monumentale Repertorium van de middelnederlandse artesliteratuur van Ria Jansen-Sieben verscheen, nam de belangstelling voor middelnederlandse artesliteratuur langzaam maar zeker toe. Dit heeft geresulteerd in een groeiend aantal monografieŽn en dissertaties.

Het mooie van artesliteratuur is dat de belangstellenden zeer uiteenlopende achtergronden hebben waardoor vanuit verschillende invalshoeken artesteksten worden onderzocht. Zowel medioneerlandici, historici, medici, medisch historici, wetenschapshistorici, wiskundigen, sociologen, codicologen als andere, al dan niet beroepsmatig geÔnteresseerden, houden zich met artesonderwerpen bezig.

Om de samenwerking tussen al deze disciplines te bevorderen en inzichtelijk te maken wat er zoal op artesgebied verschijnt, is in 1999 WEMAL opgericht.