Links 
 
  
   
Links
 
Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht

Gewina - Belgisch-Nederlands genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis

Huygens Instituut - tekstontsluiting en onderzoek, literatuur- en wetenschapsgeschiedenis

Uitgeverij Verloren - boeken en tijdschriften over geschiedenis en aanverwante disciplines