Agenda
 
  
 
WEMAL-studiedag op 5 maart 2010
 

Op 5 maart vindt de volgende WEMAL-studiedag plaats, die in het teken staat van de feestelijke afronding van het Bartholomeus-project. Met gepaste trots kondigen wij aan dat dr. Iolanda Ventura (coördinator en redacteur van het internationale, Latijnse Bartholomaeus-project) deze middag een lezing geeft over de Latijnse editie van De proprietatibus rerum. Ook zijn er korte presentaties van onze digitale editie die ontsloten wordt via DBNL, INL, Huygens Instituut en WEMAL-website. Verder blikken we vooruit op nieuwe WEMAL-projecten.

 
    Iolanda Ventura

Programma

14.00 Opening
   
14.10-14.40 Karina van Dalen-Oskam: Bartholomeus en het nieuwe editeren
De webeditie van de Middelnederlandse vertaling van de encyclopedie van Bartholomeus Engelsman is gemaakt op een geheel nieuwe manier. Er is gebruik gemaakt van de online editietool eLaborate, ontwikkeld door het Huygens Instituut KNAW (http://www.e-laborate.nl/nl/). Door het gebruiken van eLaborate is de aard van het editieproject aanzienlijk verschoven ten opzichte van vroegere editieprojecten, niet alleen wat de technische ondersteuning betreft, maar ook in de organisatie van het project als geheel. Karina zal meer vertellen over de achtergrond van eLaborate en de doelstellingen die het instituut met deze software wil bereiken.
   
14.40-15.10 Katrien Depuydt: Bartholomeus en de Taalbank Nederlands
In de Taalbank Nederlands en met name in het diachrone lexicon GiGaNT legt het INL de woordenschat van 15 eeuwen Nederlands vast. In eerste instantie is de inhoud gebaseerd op de grote diachrone woordenboeken die het INL in beheer heeft. In deze presentatie beschijven we aan de hand van een aantal concrete voorbeelden welke verrijking het voor de taalbank betekent dat een tekst als de Bartholomeus nu digitaal beschikbaar is, en wat, omgekeerd, gebruikers en bewerkers van teksten als de Bartholomeus aan de Taalbank Nederlands kunnen hebben.
   
15.10-15.40 René van Stipriaan: Bartholomeus en de DBNL: Context voor Engelsman
In deze presentatie wordt ingegaan op de huidige en toekomstige mogelijkheden om Van den proprieteyten der dinghen te situeren in zijn literairhistorische context, bijvoorbeeld qua genre, datering en localisering, en zo mogelijk ook qua taaleigen en intertekstualiteit.
   
15.40-16.00 Theepauze
   
16.00-16.30 Iolanda Ventura, coördinator en redacteur van de Latijnse kritische editie van De proprietatibus rerum (Westfälische Wilhelms-Universität Münster)
Aim of my paper is to offer a presentation of the project of edition of
the Latin encyclopaedia De proprietatibus rerum written by Bartholomew
the Englishman, a project involving 24 European and North-American
scholars chosen among the main specialists in the history of medieval
encyclopaedic literature and medieval science. The project has already
produced the first two volumes (eight are planned), providing the
edition of the first four books of the encyclopaedia (dealing
respectively with God, the angels, the human soul, and the humours),
and of book XVII (on plants). In my paper, I will present an overview of
the premises of the project, its goals, and the developments we expect
scholars to achieve by dealing with a more reliable text. More
precisely, I will recall the first steps taken by the project of edition
thanks to the preliminary researches carried out by H. Meyer and B. Van
den Abeele, describe the principles guiding the selection of the
manuscripts and their treatment, explain the strategies developed in
order to offer a reliable edition of the text together with a
comprehensive commentary on its sources, and outline the new types of
research the achievement of the edition of the Latin text will make
possible.
   
16.30-17.00 Digitale Bibliotheek Middelnederlandse Artesliteratuur (DBMA)
Nieuwe projecten
   
17.00 Borrel

 

Datum: vrijdag 5 maart 2010, 14.00-17.00 uur, borrel na afloop
Plaats: Huygens Instituut, Den Haag
Routebeschrijving: Het Huygens Instituut is gevestigd in het gebouw van de Koninklijke Bibliotheek (KB) te Den Haag. Een routebeschrijving naar de KB is te vinden op http://www.kb.nl/hpd/wegwijzer/plattegrond.html. Bij binnenkomst in de KB neemt u de trap of lift naar de eerste verdieping. Naast de ingang van het Letterkundig Museum is de deur naar de liften die u bij het Huygens Instituut brengen; druk op de bel om de deur te laten openen. U neemt de lift naar de vijfde verdieping en staat dan voor de receptie van het Huygens Instituut. U gaat tweemaal rechtsaf om in de Tesselschadezaal te komen.