Agenda
 
  
 
Emeritaat Joris Reynaert en presentatie van Kennis-maken: een verslag
 

Op 22 augustus 2008 was een groot deel van de onderzoekers van de Middelnederlandse literatuur in Gent te vinden, waar de universiteit een afscheidscolloquium organiseerde ter ere van prof. dr. Joris (Jo) Reynaert. Verschillende goede collega’s van Joris hielden er een toespraak. Sommigen belichtten er de indrukwekkende en scherpzinnige bijdragen van de Vlaamse mediŰvist aan het vakgebied, anderen presenteerden bijzonder boeiende nieuwe inzichten op domeinen die de gevierde nauw aan het hart liggen.

Zo sprak Frank Willaert over de Liederen van Hadewijch, Herman Brinkman over de gedichten in het Gruuthuse-handschrift, Paul Wackers over het merkwaardige, ge´llustreerde handschrift Wiesbaden, HH, 3004 B 10 en Youri Desplenter over Jan van Leeuwen. Frits van Oostrom schetste de betekenis van Joris Reynaert voor de medioneerlandistiek en Orlanda Lie evoceerde de vele stimulerende bijdragen van de nieuwe emeritus aan de studie van de Middelnederlandse artesteksten.

Joris Reynaert verrijkte onder meer ons inzicht met betrekking tot astrologische en medische teksten uit de middeleeuwen en schreef over het handschriftelijke milieu van artesteksten. Meer in het algemeen heeft hij er op gewezen dat de artesliteratuur van groot belang is voor ons begrip van het middeleeuwse wereldbeeld en dat de studie ervan niet marginaal mag zijn, maar veel aandacht verdient. Sinds de oprichting van WEMAL heeft hij de werkgroep dan ook gesteund en zich voor de werking ervan ingezet; Orlanda bedankte hem daar zeer hartelijk voor.

Om de lovende woorden wat concreter te maken en bij te dragen aan de feestelijkheden werd de nieuwe bloemlezing uit de Middelnederlandse artesliteratuur aan Joris Reynaert opgedragen en overhandigde Orlanda hem het eerste exemplaar van Kennis-maken. De hulde is bijzonder doordacht, want niet alleen staat er aan de binnenzijde ‘voor Joris Reynaert’, het eerbetoon is voor de goede verstaander ook zichtbaar op de kaft, waarop een kreeft prijkt uit het Der naturen bloeme-handschrift uit Den Haag (KB, KA 16), een handschrift dat onder meer ook De natuurkunde van het geheelal bevat. Deze kreeft past niet alleen uitstekend bij het artikel van Reynaert over de tekens van de dierenriem (waarin ook de Natuurkunde een plaats krijgt), het gaat bovendien om zijn eigen sterrenbeeld.

WEMAL feliciteert Joris Reynaert met zijn emeritaat en wenst hem nog vele mooie jaren. En hopelijk blijft hij even genereus zijn kennis en inzichten met ons delen als in het verleden.

An Faems